Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Video

Văn nghệ Hội thi Kể chuyện về Bác Hồ do Đảng ủy phường tổ chức


Các bé tham gia trò chơi "Chuyển hàng về kho" trong Ngày hội Vui khỏe của cô và Bé mầm non cấp trường


Các bé tham gia trò chơi "Kéo co" trong ngày hội Vui khỏe của cô và bé mầm non cấp trường