Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Góc giáo viên

HOA NGỌC LAN- NGÀY ẤY KHÓ QUÊN!
Thấm thoát mới đó mà đã hơn 9 năm trôi qua, kể từ cái ngày chia tách trường. Ngày ấy thật khó quên! Là người Hiệu trưởng có thể nói là trẻ tuổi nhất quận, tôi luôn nghĩ rằng, không biết mình có làm được gì không? Với một địa bàn hoàn toàn mới, người dân ở đây rất xa lạ đối với ...