Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Tin tức nhà trường

Cập nhật lúc : 11:56 30/05/2018  

Công khai kết quả đánh giá phân loại công chức, viên chức và người lao động năm học 2017-2018


Thực hiện công văn số 681/UBND-PNV ngày 16/5/2018 của UBND quận Cẩm Lệ về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động sự nghiệp giáo dục. Ngày 29/5/2018 Hội đồng sư phạm nhà trường đã tiến hành đánh giá phân loại hân loại công chức, viên chức và người lao động năm học 2017-2018. Kết quả cụ thể


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ              
TRƯỜNG MẦM NON HOA NGỌC LAN    
    DANH SÁCH    
  Đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm học 2017-2018
STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Chức danh nghề nghiệp Trình độ chuyên môn cao nhất Mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ Ghi chú
Hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ
Hoàn thành tốt
nhiệm vụ
Hoàn thành nhiệm vụ/Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực Không
hoàn thành
nhiệm vụ
I. Công chức (Thủ trưởng đơn vị)                
01 Trương Thị Thanh Vân `25/09/1971 GVMN hạng II Th.s x        
II. Viên chức quản lý (Cấp phó đơn vị)                
01 Hồ Thị Thanh Hiền `20/05/1980 GVMN hạng II ĐHSPMN x        
….. Đỗ Thị Tiếp `09/05/1976 GVMN hạng II ĐHSPMN x        
III. Viên chức không giữ chức vụ quản lý (Giáo viên; Nhân viên: văn thư, thủ quỹ, kế toán, y tế, thiết bị, thư viện)                
1 Nguyễn Thị Kim Loan `23/07/1972 GVMN Hạng II ĐHSPMN x        
2 Nguyễn Thị Lan Phương `10/04/1982 GVMN Hạng II ĐHSPMN   x      
3 Hoàng Thị Phúc `12/01/1985 GVMN Hạng II ĐHSPMN   x      
4 Huỳnh Thị Nhung `18/07/1986 GVMN Hạng II ĐHSPMN x        
5 Đinh Thị Hoàng Anh `07/08/1982 GVMN Hạng II ĐHSPMN x        
6 Hoàng Thị Nguyệt `20/11/1982 GVMN Hạng II ĐHSPMN   x      
7 Võ Thị Loan `29/09/1986 GVMN Hạng II ĐHSPMN x        
8 Hồ Thị Yến `24/12/1971 GVMN Hạng II ĐHSPMN x        
9 Hoàng Thị Thanh Hương `01/03/1985 GVMN Hạng II ĐHSPMN x        
10 Phạm Thị Chanh `08/04/1981 GVMN Hạng II ĐHSPMN   x      
11 Nguyễn Thị Hiệp `25/06/1978 GVMN Hạng II ĐHSPMN   x      
12 Đinh Thị Thuý Vân `01/04/1983 GVMN Hạng III CĐSPMN x        
13 Bùi Thị Xuân Hoàng `19/06/1982 GVMN Hạng III CĐSPMN x        
14 Thái Thị Lệ Hằng `24/08/1984 GVMN Hạng II ĐHSPMN   x      
15 Đặng Thị Trâm `17/11/1986 GVMN Hạng II ĐHSPMN x        
16 Nguyễn Thị Lan My `05/12/1985 GVMN Hạng II ĐHSPMN   x      
17 Hứa Thị Hiền `27/08/1981 GVMN Hạng II ĐHSPMN   x      
18 Nguyễn Thị Hương Giang `15/09/1981 GVMN Hạng II ĐHSPMN x        
19 Lê Thị Lai `04/10/1983 GVMN Hạng II ĐHSPMN   x      
20 Lê Thị Thu `18/01/1982 GVMN Hạng II ĐHSPMN   x      
21 Hoàng Thị Vũ `10/06/1985 GVMN Hạng II ĐHSPMN   x      
22 Lê Thị Kiều Trang `23/06/1985 GVMN Hạng II ĐHSPMN   x      
23 Cao Lê Thị Hiền `03/06/1988
GVMN Hạng II
ĐHSPMN   x      
24 Nguyễn Thị Minh Khánh `02/05/1980 GVMN Hạng III CĐSPMN   x      
25 Nguyễn Thị Châu Minh 120/11/1965 GVMN Hạng IV TCSPMN   x      
26 Trần Thị Thúy Hoa `04/05/1963 NV Cấp dưỡng Sơ cấp   x      
IV Hợp đồng lao động , trong đó:                
a) Hợp đồng trong chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao                
 01 Lê Thị Hồng Mi `05/01/1986 GVMN hạng II ĐHSPMN   x      
 02 Nguyễn Thị Lan Anh `11/11/1994 GVMN hạng IV TCSPMN   x      
 03 Huỳnh Thị Ngọc Thu `06/12/1992 GVMN hạng IV ĐHSPMN   x      
 04 Kiều Thị Kim Tuyến `15/01/1980 GVMN hạng II ĐHSPMN   x      
 05 Nguyễn Thị Duy Hoàng `05/01/1987 NV Văn thư Trung cấp x        
06 Nguyễn Thị Vân Kiều `11/10/1987 NV kế toán Trung cấp   x      
07 Trần Thị Ngọc Phương `16/05/1988 NV Y tế Trung cấp   x      
b) Hợp đồng Nghị định số 68/2000/NĐ-CP                
01 Nguyễn Hoàng `28/12/1965 NV Bảo vệ     x      
02 Huỳnh Đức Thịnh `10/03/1979 NV Bảo vệ     x      
                   
  Người lập danh sách           HIỆU TRƯỞNG  
  (Ký tên, số điện thoại liên hệ)           (Ký tên, đóng dấu)  
                   
                   
  Đã kí           Đã kí  
                   
                   
  Nguyễn Thị Duy Hoàng           Trương Thị Thanh Vân  

Số lượt xem : 97

Chưa có bình luận nào cho bài viết này