Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Thông tin tuyển sinh

Cập nhật lúc : 08:51 29/06/2018  

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018-2019


Kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019


UBND QUẬN CẨM LỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN HOA NGỌC LAN

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 76/TB-TMNHNL

Cẩm Lệ, ngày 30 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Căn cứ Công văn số 674/UBND-PGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ về việc quy định tuyển sinh năm học 2018-2019;

Căn cứ vào kết luận duyệt Kế hoạch phát triển Giáo dục năm học 2018-2019 của Phòng GD&ĐT cho Trường Mầm non Hoa Ngọc Lan;

Trường Mầm non Hoa Ngọc Lan thông báo cho toàn thể phụ huynh và nhân dân trên địa bàn phường Hòa Phát được biết kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019 của trường như sau:

1. Độ tuổi dự tuyển: Tổng cộng số trẻ cần tuyển mới năm học 2018-2019: 222 trẻ.

+ Mẫu giáo lớn (sinh năm 2013)                                             : 53 trẻ            

+ Mẫu giáo nhỡ (sinh năm 2014)                                            : 76 trẻ

+ Mẫu giáo bé (sinh năm 2015)                                              : 48 trẻ            

+ Nhóm 24-36 tháng (Sinh tháng 01/2016 đến tháng 8/2016): 25 trẻ

+ Nhóm 18- 24 tháng (Sinh tháng 9/2016 đến tháng 3/2017): 20 trẻ

Trong đó:

a) Cơ sở chính- 69 Lê Trọng Tấn (Thu nhận trẻ có hộ khẩu từ tổ 21 đến 52)

+ Trẻ sinh năm 2013 (mẫu giáo Lớn)                                      : 43 trẻ

+ Nhóm 24-36 tháng (Sinh tháng 01/2016 đến tháng 8/2016): 25 trẻ

+ Nhóm 18- 24 tháng (Sinh tháng 9/2016 đến tháng 3/2017): 20 trẻ

b) Cơ sở 2- 620 Tôn Đản (Trẻ có hộ khẩu từ tổ 21  đến 52)

+ Trẻ sinh năm 2014 (mẫu giáo Nhỡ) : 65 trẻ

+ Trẻ sinh năm 2015 (Mẫu giáo Bé)   : 23 trẻ

c) Cơ sở 3- 1092 Trường Chinh (Trẻ có hộ khẩu từ tổ 01 đến 20)

+ Trẻ sinh năm 2013 (mẫu giáo Lớn)  : 10 trẻ

+ Trẻ sinh năm 2014 (mẫu giáo Nhỡ) : 11 trẻ

+ Trẻ sinh năm 2015 (mẫu giáo Bé)    : 25 trẻ

2. Hồ sơ nhập học gồm:

            - 01 giấy khai sinh (bản sao có công chứng)

            - Tất cả các giấy tiêm chủng của trẻ (photo)

            - Bản pho to hộ khẩu (Có công chứng)

            - 01 bì hồ sơ học sinh theo mẫu của Sở Giáo dục.

            - 01 đơn xin nhập học theo mẫu của Sở Giáo dục.

3. Thời gian, địa điểm, hình thức tuyển sinh:

Nhà trường thu nhận hồ sơ kể từ ngày 01/6/2018 đến hết ngày 30/6/2018 tại cơ sở 2.

Nếu số phụ huynh gởi con vào trường vượt quá chỉ tiêu của trường thì phụ huynh sẽ thực hiện mua hồ sơ qua hình thức bốc thăm đúng vào lúc 7h30 ngày 01/7/2018 tại cơ sở 2 (620 Tôn Đản- Phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ).

Riêng trẻ thuộc gia đình con hộ nghèo, con gia đình chính sách, trẻ em khuyết tật trên địa bàn phường Hòa Phát (có giấy xác nhận kèm theo) được nhà trường ưu tiên nhận hồ sơ không qua hình thức bốc thăm.

Nếu số phụ huynh gởi con vào trường không đủ theo chỉ tiêu giao thì thời gian tuyển sinh bắt đầu từ 7h30 ngày 01/7/2018 và kết thúc khi đã thu nhận hồ sơ đủ với số lượng nêu trên.

Nhà trường kính thông báo để toàn thể nhân dân, phụ huynh có con em trong độ tuổi được biết và đưa con em ra lớp đúng độ tuổi. Mọi chậm trễ về hồ sơ nhà trường không chịu trách nhiệm./.

 

Nơi nhận:                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

- UBND phường Hòa Phát (Để báo cáo)

- Đài truyền thanh phường (nhờ thông báo nhiều lần);

- 52 tổ dân phố;

- 24 chi bộ;

- 3 bảng thông báo/3 cơ sở;

- Lưu: VT.                                                                                           Trương Thị Thanh Vân          

Số lượt xem : 330

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác