Năm học 2017 - 2018

Đăng nhập

Tin tức

Tổ chức cho học sinh tham quan Nhà sàn Bác Hồ
Gần 300 học sinh được đến tham quan Bảo tàng quân khu V và Nhà Sàn Bác Hồ nhân dịp mừng Sinh Nhật Bác Hồ kính yêu