Năm học 2017 - 2018

Đăng nhập

Tin tức

Thu hút sự tham gia của phụ huynh thông qua Hội thi đồ dùng đồ chơi tự làm của giáo viên, phụ huynh và học sinh.
Hội thi là một trong những hoạt động Thực hành tiêu chí áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong hợp tác với cha mẹ chăm ...