Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Thông báo

Cập nhật lúc : 08:29 07/12/2017  

Thông báo về việc thực hiện Đề án "Sữa học đường" giai đoạn 208-2020 trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng


Thông báo về việc thực hiện Đề án “Sữa học đường” giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện Đề án "Sữa học đường" giai đoạn 2018-2020

trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

 

Thực hiện Công văn số 1674/UBND-PVHTT ngày 16 tháng 11 năm 2017 của UBND quận về việc tuyên truyền Đề án “Sữa học đường” giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng;

Thực hiện Công văn số 949/PGDĐT-MN ngày 01 tháng 12 năm 2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cẩm Lệ về việc tuyên truyền Đề án “Sữa học đường” giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn quận Cẩm Lệ;

Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Ngọc Lan thông báo:

I. Mục tiêu của Đề án:

1. Mục tiêu chung:

- Cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ mầm non thông qua hoạt động uống sữa hàng ngày nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc, thể lực của trẻ trong tương lai;

- Thông qua việc thực hiện chương trình để tăng tỷ lệ huy động trẻ ra lớp và tỷ lệ chuyên cần của trẻ mầm non, tăng cường công tác chăm lo phát triển thể lực cho trẻ mầm non được hưởng lợi từ đề án;

- Góp phần kiểm soát được nguồn gốc, chất lượng sữa, định lượng uống sữa của trẻ mầm non, tăng cường công tác chăm lo phát triển thể lực cho trẻ mầm non được hưởng lợi từ đề án.

2. Mục tiêu cụ thể:

- 100% trẻ nhà trẻ, mẫu giáo toàn thành phố được uống sữa tại các đơn vị 5 lần/ tuần

- Đến năm 2020: 90% phụ huynh và người chăm sóc trẻ ở địa bàn 7 quận, huyện có tham gia chương trình uống sữa học đường được truyền thông, giáo dục và tư vấn về dinh dưỡng;

- Đến năm 2020: Trẻ mầm non suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và suy dinh dưỡng thể thấp còi không quá 1%.

II. Đối tượng áp dụng:

1. Trẻ mầm non thuộc diện 1: Trẻ mầm non thuộc diện hộ nghèo; trẻ khuyết tật; mồ côi cha hoặc mẹ; trẻ học tại các trường chuyên biệt, trung tâm khuyết tật trực thuộc Sở GD&ĐT và các cơ sở bảo trợ xã hội trực thuộc Sở LĐTBXH: Ngân sách thành phố hỗ trợ tối đa 78%, công ty cung cấp Sữa hỗ trợ tối thiểu 22%.

2. Trẻ mầm non thuộc diện 2: Trẻ em thuộc diện hộ cận nghèo; gia đình chính sách;  trẻ có cha mẹ là công nhân làm tại Khu công nghiệp, khu chế xuất, Khu công nghệ cao. Ngân sách thành phố hỗ trợ tối đa 68%, công ty cung cấp Sữa hỗ trợ tối thiểu 22%, phụ huynh học sinh đóng góp 10%.

3. Trẻ mầm non thuộc diện 3: Trẻ mầm non còn lại. Ngân sách thành phố hỗ trợ tối đa 20%, công ty cung cấp Sữa hỗ trợ tối thiểu 22%, phụ huynh học sinh đóng góp 58%.

 III. Thời gian hưởng thụ và định mức sử dụng:

1. Thời gian: Từ ngày 01/01/2018, trẻ được uống sữa 9 tháng/năm (tổng cộng 36 tuần)

2. Định mức: Mỗi trẻ được uống sữa 5 lần/tuần trong mỗi năm học mỗi trẻ uống 180 hộp. Trong đó:

- Đối với trẻ mẫu giáo: Mỗi lần uống 1 hộp sữa tươi 180ml

- Đối với trẻ nhà trẻ: Mỗi lần uống 1 hộp sữa tươi 110ml

Trên đây là thông báo của Trường Mầm non Hoa Ngọc Lan về việc thực hiện đề án "Sữa học đường" giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng./.

Số lượt xem : 478