In trang
Trẻ tham gia tích cực theo hình thức hoạt động nhóm

Tổ chức chuyên đề Phát triển nhận thức và Phát triển ngôn ngữ
Cập nhật lúc : 08:01 23/11/2016

Thực hiện theo Kế hoạch số 566/KH-PGDĐT ngày 12/10/2016 về việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề bậc học mầm non năm học 2016-2017 của PGDĐT,  Trường Mầm non Hoa Ngọc Lan tổ chức chuyên đề với 1 hoạt động giáo dục thuộc lĩnh vực phát triển nhận thức lồng ghép giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội theo độ tuổi 5-6 tuổi, 1 hoạt động giáo dục thuộc lĩnh vực phát triển ngôn ngữ theo độ tuổi 3-4 tuổi.

Gần 80 cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn và giáo viên tham dự chuyên đề với tinh thần học tập và chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện chương trình GDMN.

Cô giáo Phạm Hồ Quỳnh Uyên - Phó Trưởng phòng GDĐT phát biểu kết luận

Sau phần thảo luận, cô giáo Phạm Hồ Quỳnh Uyên – Phó Trưởng phòng GDĐT Cẩm Lệ đã phát biểu ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo của giáo viên tổ chức hoạt động và cả tập thể sư phạm nhà trường mang đến thành công trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục, đề nghị giáo viên các trường tham dự chuyên đề học tập kinh nghiệm và tổ chức lại các hoạt động phù hợp vào khả năng của trẻ và tình hình thực tế của trường lớp và đảm bảo mục tiêu giáo dục theo từng độ tuổi.

Một số hình ảnh tổ chức các hoạt động Kể chuyện Thỏ con không vâng lời - Lớp Mẫu giáo Bé 1

Một số hình ảnh tổ chức các hoạt động Tìm hiểu một số đồ dùng sử dụng điện - Lớp Mẫu giáo Lớn 2

CBQL và GV tham gia thảo luận

Hồ Hiền