In trang
Giáo viên tham gia phần thi lý thuyết

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên thông qua Hội thi Giáo viên giỏi
Cập nhật lúc : 08:53 27/11/2017

Giáo viên tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt" thông qua Hội thi Giáo viên giỏi cấp trường năm học 2017-2018

Mục đích của hội thi là tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác, sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục. Nhà trường đã xây dựng Kế hoạch số 195/KH-TMNHNL ngày 21/10/2017 và triển khai đến đội ngũ giáo viên toàn trường.

 

Bên cạnh công tác bồi dưỡng của nhà trường, giáo viên tự nghiên cứu những nội dung liên quan đến ngành học và đặc biệt là chuyên đề trọng tâm năm học “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” để tham gia phần thi lý thuyết vào ngày 28/10 với 2 phần (trắc nghiệm và tự luận). Bắt đầu từ ngày 6/11, giáo viên tổ chức các hoạt động thực hành do giáo viên tự chọn, là hoạt động lần đầu tiên được tổ chức cho học sinh theo chương trình giảng dạy tại thời gian dự thi phần thực hành.

 

Kết quả có 21 giáo viên đủ điều kiện đăng ký, tham gia hội thi và có 17 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp trường năm học 2017-2018. Trên cơ sở đó, nhà trường đã rà soát và lập danh sách 14 giáo viên đủ điều kiện tham gia thi Giáo viên giỏi cấp quận theo Công văn số 823/PGDĐT-THCS ngày 20/10/2017 của PGDĐT quận Cẩm Lệ về việc tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp quận lần thứ IV năm 2017.

Một số hình ảnh giáo viên tổ chức hoạt động giáo dục tham gia Hội thi Giáo viên giỏi cấp trường năm học 2017-2018

 

Hoạt động LQVT: Lịch tháng 11 của bé

Hoạt động LQVT: Tách, gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 6

Hoạt động: Bò chui qua cổng

Tổ chức trò chơi "Rung chuông vàng"

Hồ Hiền