Thứ Hai, 11/12/2017
S

- Kiểm tra hồ sơ thu chi bán trú

C

- Kiểm tra hồ sơ thu chi bán trú

Thứ Ba, 12/12/2017
S

- Kiểm tra toàn diện cô Kim Tuyến (Bé 1)

C

- Chấm chọn sáng kiến cấp trường

Thứ Tư, 13/12/2017
S

- Rà soát hồ sơ đón đoàn kiểm tra của Đảng ủy phường Hòa Phát

C

- Chấm chọn sáng kiến cấp trường

Thứ Năm, 14/12/2017
S

- Đảng ủy phường Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại chi bộ.

C

- Liên hệ thuê xe, chuẩn bị các điều kiện tổ chức cho trẻ trải nghiệm rèn kỹ năng sống tại Vincom Đà Nẵng

Thứ Sáu, 15/12/2017
S

Dự kiến tổ chức cho trẻ MG Lớn trải nghiệm kỹ năng sống tại Vincom Đà Nẵng

C

- Chấm chọn sáng kiến cấp trường

Thứ Bảy, 16/12/2017
S

- Các lớp tổ chức hoạt động cho phụ huynh dự

C

- Sinh hoạt chuyên môn

Chủ Nhật, 17/12/2017
S

Nghỉ

C

Nghỉ