Thứ Hai, 17/09/2018
S

- Xây dựng, điều chỉnh bổ sung nội quy, quy chế năm học 2018-2019

C

- Xây dựng, điều chỉnh bổ sung nội quy, quy chế năm học 2018-2019

Thứ Ba, 18/09/2018
S

- Hội nghị tổng kết công tác CNTT, QLCL năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019

C

- Kiểm tra công tác tổ chức hoạt động chiều tại các lớp

Thứ Tư, 19/09/2018
S

- Hội nghị trù bị

C

- Duyệt danh sách khách mời và phát hành giấy mời dự Hội nghị CCVC-NLĐ

Thứ Năm, 20/09/2018
S

- Tập huấn thư viện điện tử ngành GD&ĐT

C

- Kiểm tra giờ vệ sinh trả trẻ tại cơ sở 2

Thứ Sáu, 21/09/2018
S

- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị CBVC và người lao động năm học 2018-2019.

C

- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị CBVC và người lao động năm học 2018-2019.

Thứ Bảy, 22/09/2018
S

- Tổ chức Hội nghị CBVC và người lao động năm học 2018-2019

C

- Hội nghị công đoàn

Chủ Nhật, 23/09/2018
S

Nghỉ

C

Nghỉ