Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 09:19 06/10/2015  

Hiệu trưởng Trương Thị Thanh Vân

 

Họ và tên:  Trương Thị Thanh Vân
Chức vụ:  Hiệu Trưởng
Email:  truongthithanhv@gmail.com
Điện thoại:  01223490341
Địa chỉ:  Tổ 14A Hòa Thọ Đông

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách quản lý chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 7901

Các tin khác