Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Chi bộ

Chiều 04/01/2015, Chi bộ Mầm non Hoa Ngọc Lan tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng Trần Thị Ngọc Phương.
Qua thời gian công tác ở trường, quần chúng Trần Thị Ngọc Phương là một đoàn viên thanh niên ưu tú, là đoàn viên công đoàn gương mẫu, luôn ...